vp luat su  bien hoa dong nai Văn phòng luật sư gia vinh luật

Doanh nghiệp có cần phải thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu không?

 
Cập nhật: 09:47 Ngày 17/08/2022
Sau khi thành lập thì doanh nghiệp có cần làm thủ tục thông báo mẫu dấu không? Đây là 1 câu hỏi mà rất nhiều người khi thành lập doanh nghiệp thắc mắc.

Luật sư Doanh nghiệp - Luật sư Biên Hòa giải đáp câu hỏi này như sau:
- Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về con dấu của doanh nghiệp, trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, việc thông báo mẫu dấu là thủ tục bắt buộc.

- Tuy nhiên, Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về dấu của doanh nghiệp như sau:
+ Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
+ Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
+ Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Và theo quy định tại Khoản 5 Điều 4 NĐ 01/2021 thì: Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định về thủ tục thông báo mẫu dấu, nên  từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

Trên đây là câu trả lời của LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP - LUẬT SƯ BIÊN HÒA. 
Nếu có những câu hỏi nào khác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.
 
LIÊN HỆ LUẬT SƯ TƯ VẤN
Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng)090 579 8868 (Hotline)
Địa chỉ: 1796 Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai
Email: luatsubienhoa@gmail.com