vp luat su  bien hoa dong nai Văn phòng luật sư gia vinh luật

thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

 
Cập nhật: 09:26 Ngày 10/12/2018
 
Hiện nay do nhu cầu mở cửa hội nhập, thị trường lao động tại Việt Nam cũng đa dạng. Tỷ lệ người lao động nước ngoài (NLĐNN) làm ăn và sinh sống tại Việt Nam nói chung, cách riêng là tỷ lệ NLĐNN tại Đồng Nai ngày một  tăng. Vì vậy, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại biên Hòa – Đồng Nai đang là vấn đề khá phổ biến. Tuy nhiên, làm thế nào để xin cấp được Giấy phép lao động cho người nước ngoài vừa đúng luật, vừa nhanh gọn là vấn đề không mấy đơn giản, hãy cùng tìm hiểu bài viết sau đây của Luật sư Biên Hòa.
I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
Giấy phép lao động là điều kiện để NLĐNN làm việc hợp pháp tại Việt Nam.
Điều kiện cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Biên Hòa – Đồng Nai 
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về NLĐNN làm việc tại việt Nam, điều kiện cấp giấy phép lao động quy định như sau:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
Lưu ý: Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 11/2016/NĐ-CP
- NLĐNN vào làm việc tại Biên Hòa- Đồng Nai, Việt Nam thì phải có giấy phép lao động, trừ trường hợp không thuộc diện cấp Giấy phép Lao động theo quy định của pháp luật.
- Nếu sử dụng NLĐNN không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền và có thể bị đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng; còn NLĐNN sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam.
II. THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO
Việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Biên Hòa- Đồng Nai  phải tuân theo thời hạn theo quy định của pháp luật.
Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:
 Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;
Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;
Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;
Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;
Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;
 Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
Lưu ý: Nếu NLĐNN dự kiến làm việc tại biên Hòa -  Đồng Nai thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động là Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai.
III. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NLĐNN
Trừ các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động quy định tại Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, các trường hợp còn lại thì chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐNN dự kiến làm việc tại Biên Hòa – Đồng Nai, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai; bao gồm các giấy tờ sau:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH);
2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp và có giá trị trong thời hạn 12 tháng, tính từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ;
3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Văn bản xác nhận NLĐNN không phải là người phạm tội hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;
Trường hợp NLĐNN đã cư trú tại Biên Hòa – Đồng Nai thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Cư trú ở đây là việc NLĐNN đã đăng ký thường trú hoặc tạm trú ở Việt Nam.
Các văn bản này đều phải được cấp không quá 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
4. Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật; là một trong các văn bản sau:
* Trường hợp là nhà quản lý, giám đốc điều hành:
Cung cấp các văn bản như: Văn bản bổ nhiệm giám đốc điều hành/ văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
* Trường hợp là chuyên gia:
- Văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài; bao gồm các nội dung chính sau: tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xác nhận; các thông tin về chuyên gia: họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch và ngành nghề của chuyên gia phù hợp với vị trí công việc mà họ dự kiến sẽ làm việc tại Biên Hòa – Đồng Nai;
- Bản sao các văn bằng (từ đại học trở lên hoặc tương đương) và văn bản xác nhận NLĐNN có đủ số năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà họ dự kiến làm việc tại Việt Nam.
* Trường hợp là lao động kỹ thuật:
- Giấy tờ chứng minh hoặc Văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước ngoài về việc NLĐNN đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác với thời gian ít nhất 01 năm và phù hợp với vị trí công việc mà họ dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam;
- Giấy tờ chứng minh NLĐNN đã có đủ thời gian kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo và phù hợp với vị trí công việc mà họ dự kiến sẽ làm việc tại Đồng Nai.
5. 02 ảnh màu, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
6. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương
7.Ngoài ra, tùy từng trường hợp mà nộp thêm các giấy tờ liên quan đến NLĐNN 
Lưu ý
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai sẽ giải quyết cấp giấy phép lao động hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không đồng ý cấp giấy phép.
- Giấy phép lao động được cấp với thời hạn tùy theo từng trường hợp cụ thể, nhưng tối đa không quá 02 năm.
- Đối với trường hợp NLĐNN vào làm việc theo hình thức hợp đồng lao động; thì, sau khi được cấp giấy phép lao động, doanh nghiệp và NLĐNN phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày dự kiến bắt đầu làm việc. Đồng thời, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy phép lao động đó.
- Các giấy tờ số 2; 3 và 4 là nộp 01 bản photo kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực.
- Các giấy tờ của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
IV. DỊCH VỤ CỦA LUẬT SƯ BIÊN HÒA CUNG CẤP
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ các thủ tục pháp lý đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam, Luật sư Biên Hòa cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ sau:
- Dịch vụ dịch thuật, chứng thực, công chứng hợp pháp hóa lãnh sực các giấy tờ cần thiết cho công việc tiến hành thủ tục cấp giấy phép lao động cho NLĐNN;
- Tư vấn thủ tục cấp lý lịch tư pháp, thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam;
- Tư vấn và trực tiếp soạn thảo toàn bộ hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép lao động cho NLĐNN;
- Tư vấn các điều kiện cấp giấy phép lao động;
- Tư vấn, hướng dẫn cấp thẻ tạm trú cho người lao động;
- Đại diện người lao động làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết công việc.
 Trên đây là bài viết của Luật Gia Vinh về các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy phép lao động cho NLĐNN, nếu còn vấn đề gì chưa rõ muốn tư vấn thêm hoặc muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng  tôi qua: 
THÔNG TIN LIÊN HỆ LUẬT SƯ TẠI BIÊN HÒA
Hotline: 090 579 8868 hoặc 098 664 9686
Email: luatsubienhoa@gmail.com
Địa chỉ: 1796 Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai