vp luat su  bien hoa dong nai Văn phòng luật sư gia vinh luật

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

 
Cập nhật: 15:14 Ngày 19/08/2022
Tôi đi làm ở Công ty Cổ phần May Đồng Tiến từ tháng 8/2020 đến tháng 9/2022 có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Sang tháng 10/2022 thì nghỉ việc. Đến tháng 11/2022 tôi có bầu, dự sinh 05/08/2023. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản không. Chồng tôi đi làm ở công ty và cũng đóng bảo hiểm xã hội thì có được hưởng chế độ gì không?

 Luật sư tư vấn Biên Hòa trả lời như sau:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

-  Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:
“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a, Lao động nữ mang thai;
b,  Lao động nữ sinh con;
c, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
e, Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
f, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2.  Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”


-  Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định  theo 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:
+ Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

+ Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định như trong trường hợp  sinh con hoặc nhận con nuôi trước ngày 15 của tháng.

Quý khách mang thai vào tháng 11/2022, dự sinh tháng 5/08/2023, như vậy thời gian 12 tháng trước sinh được tính từ thời điểm 08/2022 đến tháng 07/2023.

Do Quý khách đã nghỉ việc từ tháng 10/2022 nên thời gian đóng bảo hiểm xã hội của Quý khách chỉ có 02 tháng. Trong khi đó tại Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội quy định phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con nên Quý khách không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thai sản.

2. Chồng có được hưởng chế độ gì hay không?
- Theo Khoản 5 Luật Bộ luật lao động 2019 thì khi vợ sinh con thì người chồng được nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Theo Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội thì lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ tài sản như sau:
+ 05 ngày làm việc;
+ 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
+ Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

-  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

- Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (điểm a Khoản 2 Điều 9 TT 59/2015/TT-BLĐTBXH).

- Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.


Nếu chồng của Quý khách đáp ứng điều kiện trên thì sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con theo quy định của pháp luật và được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.
Bạn cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ:
Số điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)
Địa chỉ: 1796 Nguyễn Ái Quốc, Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai.
Email: luatsubienhoa@gmail.com