vp luat su  bien hoa dong nai Văn phòng luật sư gia vinh luật

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CHO CÔNG TY TNHH 2TV

 
Cập nhật: 10:57 Ngày 17/03/2023
"Công ty tôi là Công ty TNHH 2TV, có trụ sở tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nay vì muốn mở rộng kinh doanh nên chúng tôi muốn mở thêm chi nhánh tại tỉnh Hải Dương. Vậy Luật sư tư vấn giúp chúng tôi thủ tục thành lập chi nhánh. Xin chân thành cảm ơn Luật sư." (Thúy Phượng - Biên Hòa, Đồng Nai).

Chúng tôi trả lời câu hỏi của bạn như sau:
- Theo Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 thì "Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".
-
Về tên của chi nhánh của doanh nghiệp được quy định tại Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp:

+ "Điều 40. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành."
Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Tên viết tắt được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.

+ Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

+ Đối với những doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

- Hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh bao gồm:

+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở Chi nhánh. 
(Căn cứ tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp)

Trên đây là câu trả lời của Luật sư Biên Hòa. Nếu cần hỗ trợ về thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh và các vấn đề khác về doanh nghiệp hãy liên hệ

CÓ VẤN ĐỀ VỀ DOANH NGHIỆP TẠI BIÊN HÒA,
HÃY LIÊN HỆ LUẬT SƯ BIÊN HÒA:

Điện thoại: 0986 649 686 hoặc 090 579 8868

Địa chỉ: 1796 Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai
Email: luatsubienhoa@gmail.com