Chọn loại hình tư vấn

Luật sư gọi lại tư vấn qua điện thoại

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Số tiền cần thanh toán là: 300.000 đồng

Nội dung ck ghi: Tên + số điện thoại (chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi TK báo có)

Lưu ý:
– Nội dung chuyển khoản ghi rõ (Tên + Số điện thoại người gửi), chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi tài khoản báo có. Hoặc bạn gọi 090 579 8868 sau khi chuyển khoản để xác nhận.
– Câu hỏi chưa thanh toán sẽ không chuyển đến Luật sư tư vấn.

  Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

  Số tiền cần thanh toán là: 300.000 đồng

  Nội dung ck ghi: Tên + số điện thoại (chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi TK báo có)

  Lưu ý:

  – Nội dung chuyển khoản ghi rõ (Tên + Số điện thoại người gửi), chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi tài khoản báo có. Hoặc bạn gọi 090 579 8868 (luật sư phụ trách Võ Văn Dũng) sau khi chuyển khoản để xác nhận.

  – Câu hỏi chưa thanh toán sẽ không chuyển đến Luật sư tư vấn.

   Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

   Số tiền cần thanh toán là: 300.000 đồng

   Nội dung ck ghi: Tên + số điện thoại (chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi TK báo có)

   Lưu ý:

   – Nội dung chuyển khoản ghi rõ (Tên + Số điện thoại người gửi), chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi tài khoản báo có. Hoặc bạn gọi 090 579 8868 (luật sư phụ trách Võ Văn Dũng) sau khi chuyển khoản để xác nhận.

   – Câu hỏi chưa thanh toán sẽ không chuyển đến Luật sư tư vấn.

    Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

    Số tiền cần thanh toán là: 300.000 đồng

    Nội dung ck ghi: Tên + số điện thoại (chúng tôi sẽ phản hồi ngay khi TK báo có)

    Lưu ý:

    – Nội dung chuyển khoản ghi rõ (Tên + Số điện thoại người gửi), chúng tôi sẽ liên hệ ngay khi tài khoản báo có. Hoặc bạn gọi 090 579 8868 (luật sư phụ trách Võ Văn Dũng) sau khi chuyển khoản để xác nhận.

    – Câu hỏi chưa thanh toán sẽ không chuyển đến Luật sư tư vấn.