29/02/2024 - 15:10

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư:
Hồ sơ gồm:
1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu I-3. Nhà đầu tư tham khảo hướng dẫn
cách ghi các mẫu văn bản trên tại phụ lục IV-1 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày
19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
2. Báo cáo năng lực tài chính của Nhà đầu tư do Nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm. Nội dung
báo cáo phải thể hiện rõ nguồn vốn đầu tư mà Nhà đầu tư sử dụng để đầu tư và Nhà đầu tư có đủ
khả năng tài chính để thực hiện dự án. Nhà đầu tư có thể chứng minh bằng các tài liệu nộp kèm:
– Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân);
– Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với Nhà đầu tư là cá nhân hoặc Nhà đầu tư là
pháp nhân mới thành lập).
3. Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật
đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp
luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức. Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp
pháp luật của điều lệ công ty.
(Nhà đầu tư tham khảo soạn thảo Điều lệ công ty tại: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn – mục
Hướng dẫn thủ tục đầu tư. Nội dung điều lệ phải đầy đủ theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh
nghiệp).
4. Danh sách thành viên (lập theo mẫu II-1 của Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 hoặc
mẫu I-8 của Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 21/9/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của Nhà đầu tư:
5.1. Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá
nhân:
– Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
– Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: a) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam:
Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu. b) Đối với
người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.
5.2. Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:
a) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ
tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ
trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước).
Hướng dẫn thủ tục đầu tư CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN
Mẫu 1.2 Trang 2
 Đối với tài liệu của tổ chức nước ngoài thì các văn bản trên phải được hợp pháp hóa
lãnh sự (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp không quá 3 tháng trước ngày
nộp hồ sơ)
b) Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền (tham khảo nội dung ủy
quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp) và Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân
của người đại diện theo uỷ quyền.
6. Trường hợp dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước thì phải có văn bản chấp thuận việc sử dụng
vốn nhà nước để đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.
7. Nhằm phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn cũng như thuận tiện trong việc xem xét về tính
hợp pháp của địa điểm, đề nghị Nhà đầu tư xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ trụ sở
chính và địa điểm thực hiện dự án (Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các
giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm) kèm theo hồ sơ.
 Lưu ý:
– Trong trường hợp, Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác làm thủ tục đầu tư
thì khi nộp hồ sơ tại Sở KHĐT phải xuất trình Giấy CMND/hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp
pháp và Văn bản ủy quyền.
– Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức
có chức năng dịch thuật.
– Số lượng hồ sơ nộp: 04 bộ hồ sơ (trong đó 01 bộ gốc).
– Quy cách hồ sơ:
+ Hồ sơ làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Việt và tiếng nước ngoài thông dụng.
+ Đóng thành từng quyển
+ Bìa cứng (không sử dụng bìa còng)
+ Mục lục hồ sơ (ghi theo thứtựcác đầu mục hồ sơ đã hướng dẫn như trên)
+ Trên bìa hồ sơ ghi rõ : Tên Công ty/ Dự án, Loại hồ sơ (Cấp mới/Điều chỉnh/Giải thể),
thông tin của người nộp (Tên, số điện thoại, địa chỉ)
– Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 15
ngày làm việc.

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá