24/02/2024 - 06:26

Mẫu đơn tái thẩm mới nhất

Mẫu số 83-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THH, ngày 14 tháng 11 năm 2023

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Đối với Bản án phúc thẩm số …. ngày … tháng … năm …
của Tòa án nhân dân TP. HHH

Kính gửi: – Chánh án TAND cấp cao tại TP. HHH
– Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. HHH

Họ tên người đề nghị: NGUYỄN TRƯỜNG TTT

Là bị đơn trong vụ án về tranh chấp đòi tài sản, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị KKK mà Tòa án nhân dân TP. THH đã xét xử sơ thẩm.
Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số … ngày … tháng … năm … của Tòa án nhân dân TP. CPP đã có hiệu lực pháp luật theo hướng Hủy bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân TP. CPP.
Lý do đề nghị:
Ông Nguyễn Văn PPP chết năm … và bà Nguyễn Thị HOA chết năm 2018. Ông PPP và bà HOA có tất cả 04 người con chung gồm bà Nguyễn AABB, bà Nguyễn Thị KKK, ông Nguyễn KKK AAXX và bà Nguyễn AAXX BBCC.
Khi còn sống ông PPP và bà HOA có tạo lập được tài sản là nhà đất số phường Linh AAXX, thành phố THH, Thành phố HHH. Được UBND quận THH (nay là thành phố THH) cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số BĐ, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận… Ngày 20/5/2021, ông AAXX có văn bản từ chối nhận di sản thừa kế tài sản này của ông PPP và bà HOA. Ngày 04/6/2021, bà Ánh, bà KKK, bà BBCC đã thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với nhà, đất số 6 phường Linh AAXX, thành phố THH, Thành phố HHH. Ngày 08/3/2022, bà Ánh, bà KKK, bà BBCC được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố THH đăng ký biến động là người có quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.
Tôi (tức Nguyễn Trường TTT) là con của ông Nguyễn KKK AAXX, là cháu nội của ông Nguyễn Văn PPP và bà Nguyễn Thị HOA. Tôi sống cùng với bà HOA từ nhỏ cho đến khi bà mất. Tôi cũng là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng bà HOA khi bà đã lớn tuổi, không còn khả năng lao động, đặc biệt kể từ năm …bà HOA sức yếu, thường xuyên bệnh tật tôi phải trực tiếp chăm lo cho bà. Khi bà mất, tôi cũng tham gia tổ chức ma chay và hàng năm làm giỗ tết cho bà HOA đầy đủ.
Sau khi bà HOA chết vào năm 2018, tôi là người trực tiếp quản lý di sản là nhà và đất số phường Linh AAXX, thành phố THH, Thành phố HHH. Vào năm 2020, do nhà đã cũ nên một số hạng mục không thể sử dụng được nên tôi đã cải tạo lại như sau: lắp mới kệ bếp, cải tạo lại phòng ngủ, cải tạo lại mái hiên nhà. Tổng các chi phí thực hiện là 25.000.000 đồng.
Vào năm 2022, bà KKK, bà Ánh và bà BBCC có khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố THH về “Tranh chấp đòi tài sản” đối với nhà và đất nêu trên hiện do tôi đang quản lý. Tòa án nhân dân thành phố THH đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn buộc tôi phải dọn và chuyển tất cả đồ đạc và giao trả lại nhà đất số NHÀ TC, phường Linh AAXX, thành phố THH, Thành phố HHH cho bà KKK, bà Ánh và bà BBCC và bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn PPP ngoài 04 người con chung với bà Nguyễn Thị HOA, thì ông nội của tôi (tức ông PPP) còn có 04 người con riêng khác…
Có thể thấy trong quá trình giải quyết vụ việc của cơ quan có thẩm quyền đã thiếu sót không đưa 04 người con riêng của ông PPP vào tham gia tố tụng nên vụ việc không được xác minh làm rõ.
Yêu cầu của người đề nghị:
Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục tái thẩm, huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số …ngày … của Tòa án nhân dân TP. HHH để xét xử lại theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Đồng thời, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi nên tôi yêu cầu Tòa án giải quyết buộc …
Trên đây là toàn bộ nội dung yêu cầu của tôi. Kính đề nghị TAND cấp cao tại TP. HHH xem xét giải quyết.
Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo:
1. Bản sao CCCD ông Nguyễn Trường TTT;
2. Bản sao bản án dân sự Phúc thẩm số …. ngày….. tháng….. năm….. của Tòa án nhân dân TP. HHH.
NGƯỜI LÀM ĐƠN(10)

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá