08/10/2023 - 15:10

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai

Rate this post

Để thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai, hiểu về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư. Có rất nhiều quy định phức tạp liên quan đến đầu tư, nên cần được luật sư tư vấn hoặc tìm đến dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai, Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành,…

Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai

THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI ĐỒNG NAI.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai. Như thông tin liên quan đến nhà đầu tư, thông tin doanh nghiệp. Các thông tin dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư. Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.

Đối với dự án không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư.

 • Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai
 • Văn bản đề nghị điều chỉnh thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh.
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập. Hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Bản sao hộ chiếu, thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm: nhà đầu tư dự án, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư. Phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động. Đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế của dự án.
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư. Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính. Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư. Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất: dự án không đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm. Bản sao tài liệu xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ. Đối với dự án đầu tư có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.
  • Thời hạn thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nếu từ chối điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản và nêu lý do cho nhà đầu tư.

Đối với dự án phải cấp quyết định chủ trương đầu tư.

 • Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư. Công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư. Thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư. Cơ quan đăng ký thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh.
 • Trường hợp đề xuất thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi thay đổi.
 • Hồ sơ thủ tục thay đổi phải có quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Ngoài những hồ sơ tương tự đối với dự án không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư. Cần bổ sung thêm một số hồ sơ sau:
  • Đối với dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) đối với dự án theo hình thức hợp tác kinh doanh.
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.
  • Đối với dự án phải có chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ.

 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có).
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư.
  • Đối với dự án phải có quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

 • Các hồ sơ tương tự hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có).
 • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.
 • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 • Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

LƯU Ý SAU THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ TẠI ĐỒNG NAI

Sau khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai. Cần thực hiện ngay các thủ tục liên quan đến việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai. Tránh những rắc rối phát sinh không đáng có sau khi thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.

 • Nếu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Đồng Nai tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài. Nhà đầu tư cần thực hiện kê khai thuế môn bài mức mới. Tiến hành nộp thuế môn bài bổ sung.
 • Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm thành viên góp vốn mới cần lưu ý. Nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp. Góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thủ tục báo cáo và các mẫu báo cáo của doanh nghiệp theo nội dung ghi nhận và nghĩa vụ báo cáo đầu tư của doanh nghiệp.
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đề nghị doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động.

CÔNG VIỆC THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ TẠI ĐỒNG NAI 

 • Tư vấn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai cho khách hàng. Điều chỉnh theo quy định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng. Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền. Giải trình với các cơ quan về các vấn đề liên quan
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục phát sinh sau thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh giấy phép con sau thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.
 • Tư vấn cấp, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đầu tư của nhà đầu tư tại Đồng Nai.
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn quản lý doanh nghiệp thường xuyên cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

LUẬT GIA VINH

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 1796 Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website : https://luatsubienhoa.com

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Nội dung chính
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá