24/02/2024 - 06:15

Các trường hợp không phải xuất hóa đơn mới nhất?

Các trường hợp không phải xuất hóa đơn mới nhất hiện nay?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nguyên tắc , quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

“1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Trước đây, theo Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã hết hiệu lực) có quy định hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không cần phải xuất hóa đơn.

Tuy nhiên, theo quy định mới, về nguyên tắc, người bán phải xuất hóa đơn đề giao cho người mua khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần phát sinh. Mặt khác phải xuất hóa đơn bao gồm cả các trường hợp dưới đây:

– Xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ.

– Xuất hàng hóa theo các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Mặc dù thế, đối với trường hợp hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không phải xuất hóa đơn.

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá