24/02/2024 - 06:51

Tư vấn về chương trình khuyến mại

Luật Gia Vinh nhận được nội dung cần tư vấn của Công ty “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” tóm tắt như sau:
1. “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” đang áp dụng chương trình khuyến mại giảm % trên giá bán khi khách hàng đạt doanh số trong năm 2023 (trả cho khách một khoản tiền hoặc hoàn tiền đã thanh toán) thì có phải đăng ký với Sở Công thương hay không?
2. “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” chưa đăng ký khuyến mại nhưng đã áp dụng năm 2023 rồi, nay theo chương trình thì phải trả tiền cho khách. Trường hợp này “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” phải xử lý như thế nào?

Ý kiến tư vấn của Luật Gia Vinh

Theo như nội dung “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” trình bày, căn cứ Luật Thương mại Việt Nam hiện hành và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thì không quy định trường hợp như “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” nêu là một hình thức khuyến mại, chúng tôi cho rằng đây là hình thức chiết khấu thương mại.
Nếu “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” hoặc Cơ quan thuế áp dụng việc giảm giá là hình thức khuyến mại nêu tại Điều 10 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó thì cũng không phù hợp vì quy định tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá không được vượt quá 120 ngày trong một năm. Ngoài ra nó không tương tự hình thức khuyến mại nào khác.
Điểm c Khoản 1 Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC về Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu quy định Chiết khấu thương mại phải trả là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn và thực hiện theo những nguyên tắc nhất định (do quy định nhiều nội dung nên trong phạm vi thư tư vấn này chúng tôi không nêu chi tiết, “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” xem đầy đủ Điều 81 và các quy định liên quan tại Thông tư 200/2014/TT-BTC).
Có thể thấy rằng, điều kiện để áp dụng chiết khấu thương mại là thỏa thuận chiết khấu phải có trên hợp đồng, khi đạt được số lượng, giá trị hàng hóa lớn nhất định được thỏa thuận theo thống kê của hai bên, ở đây “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” áp dụng trong năm 2023.
NHẬN ĐỊNH: Như vậy, có thể thấy rằng khi thực hiện hoạt động chiết khấu thương mại, Công ty không phải thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại. Tuy nhiên, hiện tại giữa Công ty “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” và khách hàng chưa có sự thỏa thuận ràng buộc hình thức chiết khấu thương mại trong Hợp đồng thì “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” cần ký một phụ lục hợp đồng thể hiện rõ thỏa thuận chiết khấu thương mại mà “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” đã đưa ra theo Văn bản thông báo. Nếu không ký được phụ lục thì việc chiết khấu (kể cả trường hợp là khuyến mại) này cũng không phù hợp với quy định của pháp luật.
Căn cứ Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Điểm đ Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP; Điểm e, Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được tính khi kết thúc chương trình thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Từ đó, hai bên kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
Mặt khác, tại Công văn 246711/CT-TTHT của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh có hướng dẫn “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” có thể tham khảo rằng: trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Đối với khách hàng không có hợp đồng bán hàng thì khoản chiết khấu thương mại này thì mới phải đăng ký.
KẾT LUẬN: Chúng tôi nêu trên là ý kiến cơ bản theo quy định của pháp luật và phương án xử lý khả thi nhất “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” có thể áp dụng. “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” nên lựa chọn hoặc là ký bổ sung phụ lục hợp đồng với khách hàng, hoặc là dời chính sách áp dụng vào giá của năm 2024 theo giá trị được hoàn lại. Nếu không thỏa mãn điều kiện trên, “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” chiết khấu hay khuyến mại đều trái quy định pháp luật.
Kính gửi “TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP” tham khảo.
Trân trọng./.

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá