08/10/2023 - 15:40

Quy định về báo cáo kiểm toán năng lượng

4.7/5 – (86 bình chọn)

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile

  Sau khi nhận được Email của Quý Công ty yêu cầu tư vấn về việc Quý Công ty có có cần phải ủy thác cho Công ty năng lượng làm báo cáo kiểm toán năng lượng không? Luật sư tư vấn tại Biên Hòa có một số ý kiến tư vấn tới Quý Công ty VỀ Quy định về báo cáo kiểm toán năng lượng như sau:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 6 Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2011 và Phụ lục danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 08 năm 2014, Quý Công ty thuộc danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2013.

Vì vậy, Quý Công ty có trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch hằng năm và năm năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương kết quả thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo quy định của Điều 34 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quý Công ty có thể thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng bằng hình thức tự kiểm toán hoặc thuê tổ chức kiểm toán năng lượng thực hiện. Tuy nhiên, việc tự kiểm toán hay thuê tổ chức kiểm toán năng lượng phải đáp ứng các điều kiện nhất định.

Nếu Quý Công ty tự thực hiện chế độ kiểm toán năng lượng, Luật sư tư vấn tại Biên Hòa nhận thấy: Quý công ty phải đáp ứng các điều kiện:

Thứ nhất, phải có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng.

Thứ hai, phải có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.

Nếu Quý Công ty thuê tổ chức kiểm toán năng lượng, tổ chức kiểm toán năng lượng đó phải:

Thứ nhất, là pháp nhân thành lập theo quy định của pháp luật;

Thứ hai, có đội ngũ kiểm toán viên năng lượng được cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng;

Thứ ba, có phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm toán năng lượng.

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 21/2011/NĐ-CP, Hoạt động kiểm toán năng lượng bao gồm các công việc chính sau: Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở; Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng; Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng; Để xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Phân tích hiệu quả đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất. Quý Công ty phải gửi báo cáo kiểm toán năng lượng đến Sở Công thương trong thời gian 30 ngày, sau khi thực hiện kiểm toán năng lượng.

Từ những nội dung Luật sư tư vấn tại Biên Hòa đã phân tích ở trên, Quý Công ty cần xem xét các điều kiện tiến hành kiểm toán năng lượng của mình để cân nhắc quyết định tự mình thực hiện kiểm toán năng lượng hoặc thuê tổ chức kiểm toán năng lượng đủ điều kiện thực hiện.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư tư vấn tại Biên Hòa liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Công ty. Nội dung tư vấn của chúng tôi dựa trên các văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tư vấn. Nếu còn nội dung nào chưa rõ hoặc cần tư vấn thêm, Quý Công ty vui lòng liên hệ lại. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.

        Trân trọng cảm ơn Quý Công ty đã tin cậy, sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Kính chúc Quý Công ty. sức khỏe và thành công.

LUẬT GIA VINH

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 1796 Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website : https://luatsubienhoa.com

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá