08/10/2023 - 15:52

Tư vấn về phân phối và xuất nhập khẩu nguyên liệu TPU Film và Hot Melt Film

5/5 – (10 bình chọn)

Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu Công nghệ AMICO 

Công ty TNHH Vật liệu Công nghệ AMICO có gửi yêu cầu nhờ Luật Gia Vinh tư vấn về phân phối và xuất nhập khẩu nguyên liệu TPU Film và Hot Melt Film vào năm 2007 không? Luật sư tư vấn Luật Thương mại tại Đồng Nai trả lời Quý Công ty như sau:

Quý Công ty là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, nên phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan quy định về Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn Luật Thương mại tại Đồng Nai nhận thấy: Khoản 1 Điều 15 Luật đầu tư 2005 và Điều 14 Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định nhà đầu tư được quyền đầu tư trong lĩnh vực nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối và dịch vụ thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thương mại và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Điều kiện đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 4 Thông tư 08/2013/TT-BCT, theo đó hàng hóa mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, nhập khẩu, danh mục hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu, danh mục hàng hóa không được quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo cam kết quốc tế;

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;

– Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu phải phù hợp với nội dung quyền xuất khẩu, nhập khẩu doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện.

Về lộ trình cam kết, Quý Công ty là công ty 100% vốn nước ngoài nên. Quý Công ty được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu đối với nguyên liệu TPU Film và Hot Melt Film vì Quý Công ty đảm bảo đúng lộ trình cam kêt quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 34/2013/TT-BCT, hàng hóa này không thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư Thông tư 34/2013/TT-BCT.

Quý Công ty muốn phân phối hàng hóa thì hàng hóa đó phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 08/2013/TT-BCT như sau:

– Hàng hoá phân phối không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh và danh mục hàng hóa không được quyền phân phối theo cam kết quốc tế;

– Hàng hóa hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

– Hàng hóa phân phối thuộc danh mục hàng hóa phân phối theo lộ trình trong các cam kết quốc tế, doanh nghiệp phải thực hiện theo lộ trình cam kết;

– Mặt hàng phân phối phải phù hợp với nội dung quyền phân phối doanh nghiệp đã được cấp phép thực hiện.

Khoản 1 Điều 9 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định nghĩa vụ của doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Mặt khác, Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BCT quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tiến hành các hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan. Vì vậy, để được tiến hành quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và phân phối hàng hóa, Quý Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 và Khoản 1 Điều 12 Thông tư 08/2013/TT-BCT.

Khoản 3 Điều 6 Thông tư 08/2013/TT-BCT về việc thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không phải là doanh nghiệp chế xuất đã được cấp phép quyền phân phối thực hiện quyền phân phối theo quy định bao gồm việc phân phối cho doanh nghiệp chế xuất.

Như vậy, Quý Công ty được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và phân phối TPU Film và Hot Melt Film nhưng phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và xin giấy phép quyền phân phối. Thủ tục và hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BCT và nghị định 43/2010/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Luật sư tư vấn Luật Thương mại tại Đồng Nai gửi Quý Công ty tham khảo. 

Nội dung chúng tôi tư vấn dựa trên các quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm công ty gửi câu hỏi. Nếu công ty cần hỗ trợ thêm, mời công ty liên hệ lại:

LUẬT GIA VINH

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 1796 Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website : https://luatsubienhoa.com

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá