08/10/2023 - 15:43

Giành quyền nuôi con tại Biên Hòa

Giành quyền nuôi con tại Biên Hòa
5/5 – (14 bình chọn)

       Giành quyền nuôi con là hậu quả không mong muốn sau ly hôn của các bậc cha mẹ. Sau đây, Luật sư ly hôn – Luật Gia Vinh sẽ cũng cấp thông tin về điều kiện Giành quyền nuôi con tại Biên Hòa sau ly hôn và các vấn đề liên quan đến vấn đề giành quyền nuôi con tại Biên Hòa.

GIÀNH QUYỀN NUÔI CON TẠI BIÊN HÒA
GIÀNH QUYỀN NUÔI CON TẠI BIÊN HÒA

GIÀNH QUYỀN NUÔI CON TẠI BIÊN HÒA

Cha mẹ giành quyền nuôi con tại Biên Hòa trong trường hợp nào?

Theo Khoản 1, Điều 71 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, Luật sư tư vấn: “Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.”

Cha mẹ giành quyền nuôi con trong trường hợp nào?

Khi hôn nhân đổ vỡ, các cặp vợ chồng lựa chọn hình thức ly hôn huỷ bỏ các trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm của hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác. Luật sư ly hôn – Luật sư hôn nhân tư vấn, sau ly hôn, nếu vợ chồng không thỏa thuận được ai là người nuôi con thì Tòa án sẽ căn cứ vào các điều kiện tốt nhất cho con để chỉ định người được quyền nuôi con.

Trong trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, Luật sư hôn nhân – Luật sư tư vấn yêu cầu Tòa án không công nhận quan hệ vợ chồng khi đó quyền và nghĩa vụ nuôi dưỡng con sẽ được giải quyết như trường hợp sau ly hôn.

Xem thêm:

  • Thủ tục yêu cầu Tòa không công nhận quan hệ vợ chồng
  • Đơn yêu cầu Tòa không công nhận quan hệ vợ chồng

Tuổi của con trong giành quyền nuôi con tại Biên Hòa sau khi ba mẹ ly hôn?

Tại khoản 2, 3 Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình quy định Luật sư ly hôn – Luật sư hôn nhân tư vấn:

“Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, khi vợ chồng ly hôn, để quyết định ai là người được quyền nuôi con tại Biên Hòa, Luật sư tư vấn yêu cầu Tòa án  xem xét nguyện vọng của con muốn ở với ai khi con đủ 07 tuổi trở lên.

Xem thêm: Ý kiến của con có phải là yếu tố quan trọng nhất?

Điều kiện để giành được quyền nuôi con tại Biên Hòa sau ly hôn

Luật sư hôn nhân tư vấn về điều kiện để giành quyền nuôi con tại Biên Hòa sau khi vợ chồng ly hôn như sau: cha mẹ phải chứng minh mình có đủ điều kiện về kinh tế cả tinh thần để con có thể phát triển bản thân toàn diện.

Luật sư tư vấn về Điều kiện kinh tế: Cha hoặc mẹ phải chứng minh được mình có đủ điều kiện vật chất về thu nhập, tài sản, nơi ở ổn định…

Luật sư tư vấn về Điều kiện tinh thần: Phải chứng minh bản thân có đủ thời gian để ở bên con, chăm sóc, nuôi dưỡng con, luôn phải đặt con là ưu tiên hàng đầu…

Ngoài ra, Luật sư hôn nhân tư vấn vợ/chồng có thể cung cấp thêm các chứng cứ chứng minh người còn lại không đủ điều kiện để nuôi dạy con cái về kinh tế lẫn tinh thần; trong thời gian chung sống thường xuyên có hành vi bạo lực, không quan tâm chăm sóc con cái.

Vậy cần chuẩn bị tài liệu, giấy tờ gì để chứng minh khi giành quyền nuôi con?

Để giành quyền nuôi con, Luật sư ly hôn – Luật Gia Vinh tư vấn vợ chồng cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu để cung cấp cho Tòa án như sau:

– Giấy xác minh thu nhập của cả 02 vợ chồng.

– Một số hình ảnh chứng minh đối phương không thực hiện tốt nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con trước thời điểm ly hôn.

– Các tài liệu liên quan khác có lợi cho mình để giành quyền nuôi con.

Lưu ý: Các tài liệu, giấy tờ trên phải đảm bảo được tính khách quan, trung thực.

Quyền và nghĩa vụ của ba mẹ sau khi ly hôn – giành quyền nuôi con tại Biên Hòa

Luật sư ly hôn – Luật sư hôn nhân căn cứ theo Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình quy định tư vấn về Quyền và nghĩa vụ của ba mẹ sau khi ly hôn như sau:

Luật sư tư vấn: Nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi đối với Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con.

Luật sư tư vấn: Nghĩa vụ cấp dưỡng cho con của Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con.

Luật sư tư vấn: Quyền, nghĩa vụ thăm nom con của cha mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

Trường hợp Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu, Luật sư hôn nhân – Luật sư Biên Hòa tư vấn, hỗ trợ người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

4.1. Quyền thăm nom:

Sau khi ly hôngiành quyền nuôi con tại Biên Hòa, Luật sư hôn nhân – Luật sư tư vấn về Quyền thăm non con của vợ/ chồng.

Mặc dù không được trực tiếp nuôi con nhưng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người này cùng với tôn trọng tình cảm cha mẹ con cái được pháp luật bảo vệ, người không nuôi con được quyền thăm nom con cái mà không ai được cản trở.

4.2. Quyền trợ cấp nuôi dưỡng con

Sau khi ly hôngiành quyền nuôi con tại Biên Hòa, Luật sư hôn nhân – Luật sư tư vấn về Quyền trợ cấp nuôi dưỡng con của vợ/ chồng.

Luật sư tư vấn: Người không trực tiếp nuôi nấng con cái có quyền thăm nom và còn có nghĩa vụ cấp dưỡng để san sẻ một phần gánh nặng về tiền bạc đối với người nuôi con.

Luật sư tư vấn: Mức cấp dưỡng bao nhiêu sẽ do hai bên thỏa thuận căn cứ vào thu nhập thực tế, khả năng tài chính của người cấp dưỡng cũng như nhu cầu chi tiêu của người con.

Luật sư tư vấn: Nếu hai bên không thể thỏa thuận được, Luật sư hỗ trợ yêu cầu Tòa án áp dụng mức cấp dưỡng cho các bên. Trên thực tế, Toà án thường ấn định mức cấp dưỡng dao động 15-30% mức thu nhập của người cấp dưỡng.

Lưu ý: Luật sư hôn nhân – Luật sư ly hôn tư vấn các trường hợp Người không trực tiếp nuôi dưỡng con khi vi phạm sẽ bị Tòa án hạn chế quyền thăm nom sau đây:

Luật sư Biên Hòa tư vấn căn cứ vào quy định tại Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 

– Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý

– Có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

– Phá tài sản của con;

– Có lối sống đồi trụy;

– Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Xem thêm thủ tục yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom.

Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn – giành quyền nuôi con tại Biên Hòa

Luật sư ly hôn Biên Hòa căn cứ vào quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình tư vấn về việc Thay đổi người trực tiếp nuôi con tại Biên Hòa sau khi ly hôn như sau:

1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ

Xem thêm:

LUẬT GIA VINH

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 1796 Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website : https://luatsubienhoa.com

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Nội dung chính
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá