08/10/2023 - 15:47

Thủ tục thành lập chi nhánh tổ chức hành nghề Luật sư

5/5 – (10 bình chọn)

Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa gửi đến Quý bạn đọc nội dung tư vấn Thủ tục thành lập chi nhánh Tổ chức hành nghề Luật sư.

I. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hành nghề Luật sư

1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức hành nghề luật sư nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp , từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

– Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ  và hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.

– Bước 4: Tổ chức hành nghề luật sư căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh (theo mẫu);

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh;

+ Bản chính Quyết định thành lập chi nhánh;

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư của Trưởng chi nhánh.

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu Giấy tờ chứng minh về trụ sở chi nhánh.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư theo mẫu thống nhất (mẫu TP-LS-04 quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp).

9. Phí, lệ phí: … đồng/lần cấp.

10. Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Điều kiện của Trưởng Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư là:

+ Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật có thể đồng thời là Trưởng chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật. Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật chỉ được làm Trưởng chi nhánh của một chi nhánh của văn phòng luật sư, công ty luật đó.

+ Văn phòng luật sư, công ty luật cử luật sư là thành viên hoặc luật sư làm việc theo hợp đồng làm Trưởng chi nhánh, trừ trường hợp luật sư nước ngoài đang hành nghề tại Việt Nam.

– Trưởng Chi nhánh và thành viên của tổ chức hành nghề luật sư làm việc tại Chi nhánh có thể là luật sư của Đoàn luật sư ở địa phương nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động hoặc nơi có trụ sở của chi nhánh.

II. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Luật sư (sửa đổi, bổ sung năm 2012);

– Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2013);

– Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011);

– Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2015);

– Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012).

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi liên quan đến thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức hành nghề Luật sư.

Nội dung tư vấn của Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa dựa trên các cơ sở pháp lý có hiệu lực tại thời điểm nhận được yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng. Trong trường hợp muốn biết cụ thể hơn về thủ tục này, khách hàng vui lòng liên hệ Luật sư doanh nghiệp tại Biên Hòa theo các thông tin dưới đây:

LUẬT GIA VINH

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 1796 Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Website : https://luatsubienhoa.com

Đánh giá post này

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Đặt câu hỏi Đặt lịch tư vấn Báo giá