vp luat su  bien hoa dong nai Văn phòng luật sư gia vinh luật

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên tại Đồng Nai

 
Cập nhật: 10:02 Ngày 27/10/2018
 THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẠI ĐỒNG NAI
Việc chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH một thành viên đơn giản hơn so với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên do công ty chỉ có một chủ sở hữu nhất định. Tuy nhiên, thành viên của công ty TNHH một thành viên có nhu cầu chuyển nhượng vốn thì không phải lúc nào cách thức chuyển nhượng vốn và thủ tục chuyển nhượng vốn cũng giống nhau.
 Để hiểu rõ hơn về Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên tại Đồng Nai, Luật sư ở Đồng Nai sẽ giúp bạn
I.CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH 1 THÀNH  VIÊN
Thành viên của công ty TNHH một thành viên có nhu cầu chuyển nhượng vốn thì có thể xảy ra hai trương hợp:
-Nếu thành viên công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng một phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì công ty phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang mô hình nhiều chủ sở hữu (có thể là công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần)
-Nếu thành viên công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cho cá nhân hoặc tổ chức khác thì công ty phải tiến hành thay đổi chủ sở hữu.
II.THÀNH PHẦN HỒ SƠ
1.Chuyển đổi  loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 TV sang Công ty TNHH 2 TV trở lên
-Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
-Danh sách thành viên;
-Điều lệ công ty;
-Bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty;
-Hợp đồng chuyển nhượng vốn; giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn/ văn bản chứng minh việc tặng cho, văn bản chứng minh thừa kế hợp pháp.
2.Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH 1 Tv sang công ty cổ phần
-Giấy đề nghị;
-Dang sách cổ đông sáng lập; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
-Điều lệ;
-Bản sao giấy chứng thực cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; GCN đăng kí kinh doanh/GCN đăng kí đầu tư...đối với cổ đông là tổ chức;
-Hợp đồng chuyển nhượng vốn/giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;
-Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển đổi.
3.Thủ tục thay đổi chủ sở hữu
-Quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển nhượng vốn;
-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
-Bản sao y giấy chứng thực cá nhân (nếu chủ sở hữu mới là cá nhân);
-Quyết định thành lập/GCN đăng ký doanh nghiệp/giấy tờ có giá trị tương đương tương đương (nếu chủ sở hữu mới là tổ chức);
-Bản sao điều lệ sửa đổi bổ sung;
-Hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho vốn.
III.CÁC CÔNG VIỆC LUẬT SƯ Ở ĐỒNG NAI KHI CUNG CẤP DỊCH VỤ
Khi cung cấp dịch vụ, Luật sư ở Đồng Nai của Luật Gia Vinh  sẽ:
-Tư vấn cho khách hàng về toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 TV: về điều kiện chuyển nhượng vốn; các trường hợp chuyển nhượng vốn; hồ sơ chuyển nhượng vốn soạn như thế nào; cách thức tiến hành thủ tục ra sao; chuyển nhượng vốn làm phát sinh những vấn đề gì, các vấn đề có thể phát sinh khi công ty tiến hành chuyển nhượng vốn, vv...
-Tiến hành soạn hồ sơ chuyển nhượng vốn đúng với các trường hợp chuyển nhượng vốn của cong ty TNHH 1 TV theo quy định của pháp luật;
-Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng trực tiếp thực hiện, bổ sung và hoàn tất  các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 TV, nếu có vấn đề gì chưa rõ muốn giải thích thêm hoặc muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi,. 
LIÊN HỆ VỚI LUẬT SƯ ĐỒNG NAI 
Hotline: 090 579 8868 hoặc 0986 649 686
Email: luatsubienhoa@gmail.com
Địa chỉ: 1796 Nguyễn Ái Quốc, P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai