vp luat su  bien hoa dong nai Văn phòng luật sư gia vinh luật

Mẫu sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020

 
Cập nhật: 14:52 Ngày 09/02/2023
Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020. Từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. 
Vậy quy định của pháp luật về sổ đăng ký cổ đông như thế nào thì bài viết dưới đây Luật sư Biên Hòa sẽ trả lời cho câu hỏi này.

1. Sổ đăng ký cổ đông là gì?
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.
2. Nội dung của Sổ đăng ký cổ đông

Sổ đăng ký cổ đông phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông như thế nào?
Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ đăng ký cổ đông.
4. Lưu ý

Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.
5. Mẫu Sổ đăng ký cổ đông mới nhất năm 2023

 

Trên đây là câu trả lời của Luật sư Biên Hòa. Nếu cần được tư vấn, hỗ trợ và giải đáp những thắc mắc vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0986 649 686 (Ls Dũng) – 090 579 8868 (Hotline)

Email: luatgiavinh@gmail.com

Địa chỉ: Số 1796 Đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

 

Website : https://luatsubienhoa.com